Moties Kinderraad aangenomen

Op 30 juni hebben twee kinderen van basisschool Het Talent namens de Kinderraad raadsleden toegesproken tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Met volle overtuiging hebben de leerlingen hun punten nog eens toegelicht en wisten zij over te brengen wat kinderen belangrijk vinden.  

Er werd goed naar ze geluisterd. Kinderen hebben creatieve en goede ideeën aangedragen, maar ook maatschappelijke onderwerpen zijn onder de aandacht gebracht. Dit werd enorm gewaardeerd.

De ideeën van de Kinderraad zijn omgezet in voorstellen en actiepunten. Drie moties zijn namens de Kinderraad door een aantal partijen uit de raad ingediend.

  • Samen Spelen (speeltuinen zijn aantrekkelijk voor elke leeftijd en ook geschikt voor kinderen met een beperking)
  • A-B-C Wie doet er mee (lezen promoten door filmpjes te maken, waarin kinderen vertellen over hun lievelingsboek)
  • Van vragen word je slim (straatcoaches en jongerenwerkers stellen zich voor op scholen, zodat kinderen weten waarvoor en bij wie ze terecht kunnen)

Iedereen heeft voorgestemd en inmiddels zijn de eerste stappen gezet om plannen uit te werken over het thema ‘speeltuinen’. Binnenkort gaat de gemeente Nijmegen in gesprek met de kinderen over het aantrekkelijk maken van speelplekken voor alle kinderen.

← Terug naar actueel