Over de Kinderraad

In 2015 is de Kinderraad Nijmegen opgericht. De Kinderraad is een initatief van de Gemeente Nijmegen, van de stichting Sint Josephscholen, van de Conexus-scholen en van SOL Identiteitsbegeleiders.

Via de Kinderraad kunnen scholen vorm geven aan hun burgerschapsopdracht. Maar belangrijker nog: via de Kinderraad kunnen alle kinderen in Nijmegen hun stem laten horen in de raadzaal van het stadhuis en de ervaring opdoen met het hebben van invloed op hun directe leefomgeving.

De Kinderraad Nijmegen heeft als belangrijkste kenmerk dat we niet werken met een zgn. afgevaardigdenmodel; álle kinderen krijgen de kans om democratie aan den lijve te ervaren.

Leerlingen van groep 6 worden uitgenodigd om plannen te bedenken waarmee ze hun leefomgeving kunnen verbeteren. In de raadzaal presenteren ze die, samen met leerlingen van een andere school. Ook worden er over en weer vragen gesteld door de leerlingen over elkaars plannen. Na een uur wordt er gestemd; iedere school keert uiteindelijk huiswaarts met een plan, dat samen met de gemeente uitgevoerd zal gaan worden.

Organisaties die benieuwd zijn hoe kinderen aankijken tegen een bepaald onderwerp kunnen zich ook tot de Kinderraad wenden. Kinderen verdiepen zich dan in het onderwerp en in een dialoogsessie met de vraagstellers geven ze dan hun ideeën en adviezen.

“De Gemeenteraad van Nijmegen vergadert veel. Elke week zijn er wel overleggen en werkbezoeken waar wij raadsleden bij aanwezig zijn. Nadat ik in 2014 raadslid was geworden, werd mij op enig moment gevraagd of ik af en toe ook een Kinderraad wilde voorzitten. Inmiddels zoveel jaar verder kan ik met volle overtuiging zeggen dat de Kinderraad mijn hart veroverd heeft. Cliché of niet, maar kinderen zijn de toekomst en ze hebben vaak een verrassende kijk op Nijmegen. Kinderen denken niet in onmogelijkheden maar fantaseren er op los om een probleem aan te pakken en dat levert de meest geweldige resultaten op. Met de Kinderraad hebben kinderen in Nijmegen invloed uit kunnen oefenen op daadwerkelijk beleid. Denk daarbij aan de aanpak van zwerfvuil of de mobiliteit van de toekomst. Over allerlei onderwerpen hebben kinderen een mening en het is belangrijk dat wij als Gemeenteraad deze horen. ” Aldus Inge van Dijk, fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad en ambassadrice van de Kinderraad.