Activiteit met eenzame ouderen

Dit is een project van

Petrus Canisius

Status project

Project is doorgestuurd naar wijkmanager.

Volgende actie

Wijkmanager gaat contact opnemen met de leerlingen.

Schooljaar

2018 - 2019

De leerlingen willen ouderen uitnodigen voor een doe-markt, waarbij zij zelf verschillende activiteiten voor en met ouderen uitvoeren (dansje, bingo etc.)