Een schone buurt

Dit is een project van

De Kleine Wereld

Status project

Het project is doorgestuurd naar de wijkmanager

Volgende actie

Wijkmanager gaat contact opnemen met de leerlingen.

Schooljaar

2018 - 2019

De leerlingen willen zelf met een groepje in de wijk een opruimactie organiseren. Ze willen dat graag i.s.m. de DAR, het liefst op een maandag. Nodig: grijpers, zakken etc.