Groen moet je doen

Dit is een project van

Hidaya

Status project

Het project is doorgestuurd naar de wijkmanager

Volgende actie

De wijkmanager neemt contact op met de leerlingen

Schooljaar

2018 - 2019

De leerlingen willen de schooltuin beleggen met graszoden. Nu is het een stoffige zandvlakte.