Moestuin voor het goede doel

Dit is een project van

Meander

Status project

De kinderen willen een moestuin opzetten, waarbij ze de opbrengsten aan het goede doel gaan schenken.

Volgende actie

De school bekijkt of de moestuin bij de school ingericht kan worden voor het plan en of er vrijwillige opa´s of ouders zijn die hierbij kunnen helpen. De hele klas zal helpen met het onderhouden van de moestuin. De gemeente betaald de spullen die nodig zijn en helpt bij het uitzoeken van het goede doel, waar het groente naartoe kan.

Schooljaar

2021 - 2022