Opvrolijken van prullenbakken

Dit is een project van

Petrus Canisius

Status project

De kinderen uit groep 7 vinden dat er wel wat minder troep mag liggen rondom de school. Daarom hebben ze aan de DAR gevraagd voor meer prullenbakken. In de wijk kunnen deze niet extra geplaatst worden, maar op het schoolplein zeker wel. De DAR heeft deze geplaatst en de kinderen hebben zelf de beste plek hiervoor aangewezen. De kinderen hebben zelf stickers ontworpen waarmee zij de prullenbak hebben versierd. Opgeruimd staat netjes!

Schooljaar

2022 -2023