Verkeersveiligheid

Dit is een project van

Meander

Status project

Project is doorgestuurd naar de wijkmanager

Volgende actie

Wijkmanager gaat contact opnemen met de leerlingen.

Schooljaar

2018 - 2019

De leerlingen vinden de verkeerssituatie op de Sint Annastraat en de Etudestraat erg onveilig. Ze willen graag verbeteringen, zoals extra stoplichten, zebrapaden en vluchtheuvels.