Omgevingsvisie

Alle gemeenten in Nederland moeten binnenkort beschikken over een Omgevingsvisie. Daarin staat hoe de gemeente de stad in de toekomst wil inrichten en hoe ze de belangen van economie, wonen, werken, bereikbaarheid en duurzaamheid in balans gaat houden.

Van burgers wordt in bijna alle gevallen inspraak gevraagd. De gemeente Nijmegen ging nog een stad verder. Zij vroeg aan de Kinderraad om input.

Op maandagochtend 11 maart kwamen 30 kinderen van de basisscholen De Kleine Wereld, Meander en De Lanteerne naar het stadhuis om de wethouder, drie ambtenaren en vier gemeenteraadsleden van advies te dienen.

Op school hadden ze zich al verdiept in dit onderwerp. Waar zijn we trots op in onze stad, wat mag anders, beter, meer of juist minder? In het stadhuis hebben ze zich vervolgens in een workshop nog iets verder verdiept in specifieke aspecten. Ook hebben de leerlingen nagedacht over de vraag: hoe presenteren we dit straks?

Uiteindelijk hebben ze in zeven pitches aan de wethouder, de ambtenaren en de raadsleden laten zien en horen hoe zij denken over het wonen in de stad.

Enkele ideeën die de kinderen naar voren brachten: het mag ’s nachts wel wat donkerder, ook ten behoeve van de dieren; speeltuinen zijn vaak ingericht voor de allerkleinsten, maar voor de wat oudere kinderen is er niet veel; er mogen meer opvallende en creatieve prullenbakken komen; graag meer bloemenperkjes; richt een museum in speciaal voor jongeren over de geschiedenis van de stad; doe iets met die grijze en lelijke en leegstaande gebouwen tegenover het station.

De wethouder bedankte de kinderen na afloop hartelijk en beloofde dat hij zou laten weten wat er met de ideeën is gedaan.

De volgende Kinderraad gaat over menu’s in restaurants. Kinderen gaan koks inspireren om lekkere, aantrekkelijke én gezonde menu’s te bedenken en te serveren. Wordt dus vervolgd.